Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens Zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
0Shares