Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens Zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
0Shares