Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden:

‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen Hem:

‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ Hij antwoordde:

‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis:

“De Meester vraagt u:

‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
0Shares