Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden:

‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen Hem:

‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ Hij antwoordde:

‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis:

“De Meester vraagt u:

‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
0Shares