Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en Zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd Hij door medelijden bewogen en zei tegen haar:

‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan–de dragers bleven stilstaan–en zei:

‘Jongeman, Ik zeg je:

sta op!’ De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden:

‘Een groot profeet is onder ons opgestaan, ‘en:

‘God heeft zich om Zijn volk bekommerd!’ Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
0Shares