Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en Zijn leerlingen en een grote menigte gingen met Hem mee. Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd Hij door medelijden bewogen en zei tegen haar:

‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan–de dragers bleven stilstaan–en zei:

‘Jongeman, Ik zeg je:

sta op!’ De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden:

‘Een groot profeet is onder ons opgestaan, ‘en:

‘God heeft zich om Zijn volk bekommerd!’ Het nieuws over Hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
0Shares