Zijn leerlingen vroegen Hem wat deze gelijkenis betekende. Hij antwoordde:

‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dit is de betekenis van de gelijkenis:

Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.

Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Want niets dat verborgen is blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen. Let dus goed op hoe jullie luisteren:

want wie iets heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij denkt te hebben worden ontnomen.’

Zijn moeder en Zijn broers kwamen naar Hem toe, maar ze konden niet bij Hem komen vanwege de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ Maar Hij antwoordde:

‘Mijn moeder en Mijn broers zijn degenen die naar het Woord van God luisteren en ernaar handelen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
0Shares