Jezus vroeg hem:

‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde:

‘Legioen’ –er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten Hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered.

En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht Hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg Hem met aandrang bij Hem te mogen blijven. Maar Hij stuurde hem weg met de woorden:

‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
0Shares