Jezus vroeg hem:

‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde:

‘Legioen’ –er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten Hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered.

En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht Hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg Hem met aandrang bij Hem te mogen blijven. Maar Hij stuurde hem weg met de woorden:

‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
0Shares