Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar Hij richtte zich eerst tot Zijn leerlingen:

‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de Farizeeën. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. Tegen jullie, Mijn vrienden, zeg Ik:

wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor Hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, Ik zeg jullie, wees bang voor Hem! Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Ik zeg jullie:

iedereen die Mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
0Shares