Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar Hij richtte zich eerst tot Zijn leerlingen:

‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de Farizeeën. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. Tegen jullie, Mijn vrienden, zeg Ik:

wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor Hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, Ik zeg jullie, wees bang voor Hem! Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Ik zeg jullie:

iedereen die Mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
0Shares