Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei:

‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet Mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en Mij op Mijn weg volgt, kan niet Mijn leerling zijn.

Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen:

“Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie:

wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan Mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
0Shares