Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte hij Hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg Hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen Hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met Hem door Hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij Hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
0Shares