Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde Hem al heel lang ontmoeten omdat hij veel over Hem gehoord had. Bovendien hoopte hij Hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg Hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen Hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze dreven de spot met Hem door Hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurde hij Hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
0Shares