Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei Hij tegen de menigte over Johannes het volgende:

‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Welnee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat:

“Let op, Ik zend Mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik zeg jullie:

van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.’

Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en Zijn gerechtigheid:

zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God:

zij hadden zich immers niet door hem laten dopen.

‘Waarmee zal Ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen:

“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.” Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen:

“Hij is door een demon bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen:

“Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
0Shares