Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep Hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde:

Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, die de IJveraar genoemd wordt, Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die een verrader werd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares