Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God bidden. Toen de dag aanbrak, riep Hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde:

Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf, diens broer Andreas, Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Matteüs en Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon, die de IJveraar genoemd wordt, Judas, de zoon van Jakobus, en Judas Iskariot, die een verrader werd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
0Shares