Daarna ging Hij naar buiten en zag Hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem:

‘Volg Mij!’ Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen Zijn leerlingen:

‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ Maar Jezus antwoordde:

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

Ze zeiden tegen Hem:

‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de Farizeeën doen, maar die van U eten en drinken maar.’ Jezus zei:

‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ Hij vertelde hun ook een gelijkenis:

‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers:

“De oude wijn is goed!”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
0Shares