Daarna ging Hij naar buiten en zag Hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem:

‘Volg Mij!’ Levi stond op, liet alles achter en volgde Hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen Zijn leerlingen:

‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ Maar Jezus antwoordde:

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

Ze zeiden tegen Hem:

‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de Farizeeën doen, maar die van U eten en drinken maar.’ Jezus zei:

‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ Hij vertelde hun ook een gelijkenis:

‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers:

“De oude wijn is goed!”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
0Shares