Toen kwam de derde dienaar, die zei:

“Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” Zijn meester zei tegen hem:

“Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” En tegen degenen die erbij stonden zei hij:

“Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” Ze zeiden tegen hem:

“Heer, hij heeft al het tienvoudige!” “Ik zeg jullie:

wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”‘

Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares