Toen kwam de derde dienaar, die zei:

“Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid.” Zijn meester zei tegen hem:

“Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen.” En tegen degenen die erbij stonden zei hij:

“Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan de knecht die het tienvoudige verworven heeft.” Ze zeiden tegen hem:

“Heer, hij heeft al het tienvoudige!” “Ik zeg jullie:

wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen. En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”‘

Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
0Shares