Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem:

‘Vader, in Uw handen leg Ik Mijn geest.’ Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden:

‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden waren op een afstand blijven staan, ook de vrouwen die Hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren.

Er was ook een man die Josef heette en afkomstig was uit de Joodse stad Arimatea. Hij was een raadsheer, een goed en rechtvaardig mens, die de komst van het koninkrijk van God verwachtte en niet had ingestemd met het besluit en de handelwijze van de raad. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
0Shares