Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen:

‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was:

de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich Zijn woorden.

Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
0Shares