Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen:

‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was:

de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’ Toen herinnerden ze zich Zijn woorden.

Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
0Shares