Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen:

‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen:

“Laat mij de splinter in je oog verwijderen, “terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
0Shares