Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen:

‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen:

“Laat mij de splinter in je oog verwijderen, “terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
0Shares