Toen Jezus terugkeerde, werd Hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar Hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan Zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed–en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven– naderde Hem van achteren en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg:

‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei:

‘Meester, de mensen om U heen staan te duwen en te dringen!’ Maar Jezus zei:

‘Iemand heeft me aangeraakt, want Ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
0Shares