Toen Jezus terugkeerde, werd Hij door de menigte opgewacht; iedereen stond naar Hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jaïrus heette, een leider van een synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan Zijn voeten neer en smeekte Hem mee te gaan naar zijn huis, want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud, die op sterven lag; ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed–en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven– naderde Hem van achteren en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg:

‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Iedereen ontkende de aanraking en Petrus zei:

‘Meester, de mensen om U heen staan te duwen en te dringen!’ Maar Jezus zei:

‘Iemand heeft me aangeraakt, want Ik heb kracht uit me voelen wegstromen.’ Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor Hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze Hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. Hij zei tegen haar:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
0Shares