Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar Mijn woorden luistert en ernaar handelt:

hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar Mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
0Shares