Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar Mijn woorden luistert en ernaar handelt:

hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar Mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares