Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen:

‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel:

Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst:

“Vrede voor dit huis!” Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen:

“Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg:

“Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel:

het koninkrijk van God is nabij!” Ik zeg jullie:

het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij afwijst, wijst Hem af die Mij gezonden heeft.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
0Shares