De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem:

“Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader:

“Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” Zijn vader zei tegen hem:

“Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
0Shares