Hij zei tegen Zijn leerlingen:

‘Om deze reden zeg Ik tegen jullie:

maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven:

ze zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie:

zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever Zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
0Shares