Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar:

‘U bent verlost van uw ziekte, ‘ en Hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte:

‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ Maar de Heer zei:

‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?’ Toen Hij dat zei, stonden al Zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door Hem werden verricht.

Daarop zei Hij:

‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal Ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.’ En opnieuw zei Hij:

‘Waarmee zal Ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
0Shares