Een van de Farizeeën nodigde Hem uit voor de maaltijd, en toen Hij het huis van de Farizeeër was binnengegaan, ging Hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat Hij bij de Farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en Zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de Farizeeër die Hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf:

Als Hij een profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem:

‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had:

de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ Simon antwoordde:

‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem:

‘Dat is juist geoordeeld.’ Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon:

‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor Mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen Mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk Mijn voeten gekust. Je hebt Mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie Mijn voeten ingewreven. Daarom zeg Ik je:

haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Toen zei Hij tegen haar:

‘Uw zonden zijn u vergeven.’ Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf:

Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
0Shares