Een van de Farizeeën nodigde Hem uit voor de maaltijd, en toen Hij het huis van de Farizeeër was binnengegaan, ging Hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat Hij bij de Farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en Zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de Farizeeër die Hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf:

Als Hij een profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem:

‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had:

de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ Simon antwoordde:

‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem:

‘Dat is juist geoordeeld.’ Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon:

‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor Mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen Mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk Mijn voeten gekust. Je hebt Mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie Mijn voeten ingewreven. Daarom zeg Ik je:

haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ Toen zei Hij tegen haar:

‘Uw zonden zijn u vergeven.’ Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf:

Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw:

‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
0Shares