Hij zei ook tegen degene die Hem had uitgenodigd:

‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei Hij tegen hem:

‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ Jezus vervolgde:

‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen:

“Kom, want alles is klaar.” Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei:

“Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” En een ander zei:

“Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” Weer een ander zei:

“Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”

Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar:

“Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” Toen de dienaar hem kwam melden:

“Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats, ” zei de heer tegen hem:

“Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie:

niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
0Shares