Hij zei ook tegen degene die Hem had uitgenodigd:

‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei Hij tegen hem:

‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ Jezus vervolgde:

‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen:

“Kom, want alles is klaar.” Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei:

“Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” En een ander zei:

“Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” Weer een ander zei:

“Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.”

Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar:

“Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” Toen de dienaar hem kwam melden:

“Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats, ” zei de heer tegen hem:

“Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie:

niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
0Shares