Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Hij vroeg hun:

‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde:

‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun:

‘Wat dan?’ Ze antwoordden:

‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze Zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei Hij tegen hen:

‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
0Shares