Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Hij vroeg hun:

‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde:

‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun:

‘Wat dan?’ Ze antwoordden:

‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze Zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ Toen zei Hij tegen hen:

‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
0Shares