Ze hielden Hem echter in de gaten en stuurden er spionnen op uit die zich als rechtvaardigen moesten voordoen, in de hoop Hem op een onwettige uitspraak te betrappen, zodat ze Hem konden uitleveren aan de overheid, aan het gezag van de prefect. Ze vroegen Hem het volgende:

‘Meester, we weten dat wat U zegt en leert juist is en dat U spreekt zonder aanzien des persoons, en dat U in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Welnu, is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet?’ Maar Jezus doorzag hun sluwe opzet en antwoordde:

‘Laat mij eens een denarie zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt?’ ‘Van de keizer, ‘antwoordden ze. Daarop zei Hij tegen hen:

‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ Ze slaagden er dus niet in om Hem ten overstaan van het volk te betrappen op een onwettige uitspraak, en omdat ze geen raad wisten met Zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
0Shares