Ze hielden Hem echter in de gaten en stuurden er spionnen op uit die zich als rechtvaardigen moesten voordoen, in de hoop Hem op een onwettige uitspraak te betrappen, zodat ze Hem konden uitleveren aan de overheid, aan het gezag van de prefect. Ze vroegen Hem het volgende:

‘Meester, we weten dat wat U zegt en leert juist is en dat U spreekt zonder aanzien des persoons, en dat U in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Welnu, is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet?’ Maar Jezus doorzag hun sluwe opzet en antwoordde:

‘Laat mij eens een denarie zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze munt?’ ‘Van de keizer, ‘antwoordden ze. Daarop zei Hij tegen hen:

‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ Ze slaagden er dus niet in om Hem ten overstaan van het volk te betrappen op een onwettige uitspraak, en omdat ze geen raad wisten met Zijn antwoord, deden ze er het zwijgen toe.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
0Shares