Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei:

‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar Hij zei tegen hen:

‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar Mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ Daarna toonde Hij hun Zijn handen en Zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun:

‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen:

‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen:

‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van Mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
0Shares