In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen:

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

vandaag is in de stad van David voor jullie een Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn:

jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
0Shares