Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. Hij zei tegen hen:

‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit Zijn mond vloeiden, en ze zeiden:

‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ En Hij zei tegen hen:

‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden:

Geneesheer, genees Uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ Hij vervolgde:

‘Luister, Ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar Ik zeg het jullie zoals het is:

in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman.’ Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven Hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem in de afgrond te storten. Maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
0Shares