Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie:

hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel:

als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Petrus vroeg:

‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’ De Heer antwoordde:

‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie:

hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt:

Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
0Shares