Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie:

hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel:

als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Petrus vroeg:

‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’ De Heer antwoordde:

‘Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie:

hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt:

Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
0Shares