Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares