Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
0Shares