Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Tot jullie die naar Mij luisteren zeg Ik:

heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
0Shares