Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Tot jullie die naar Mij luisteren zeg Ik:

heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
0Shares