Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei:

‘Nee, Johannes zal hij heten!’ Ze zeiden tegen haar:

‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop:

‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af:

Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem.

 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 1:1-4 Proloog
0Shares