Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei:

‘Nee, Johannes zal hij heten!’ Ze zeiden tegen haar:

‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop:

‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af:

Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem.

 

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
0Shares