Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen:

‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen.

Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei:

‘Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?’ Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
0Shares