Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen:

‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen.

Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei:

‘Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?’ Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
0Shares