Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden:

‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar:

‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden:

‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
0Shares