Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden:

‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar:

‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden:

‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:39-56 Maria en Elisabet
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 1:5-17 Aankondiging van de geboorte van Joha...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
0Shares