Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar Hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak met gezag. Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels:

‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’ Maar Jezus sprak hem streng toe en zei:

‘Zwijg en ga uit hem weg!’ De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden:

‘Wat zijn dat voor dingen die Hij zegt? Hoe komt het dat Hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten Zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’ Het nieuws over Hem verspreidde zich overal in de streek.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 2:1-12 De geboorte van Jezus 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 1:26-38 Aankondiging van de geboorte van Jez...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 1:67-80 De geboorte van Johannes 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 3:23-38 Geslachtslijst van Jezus
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 1:1-4 Proloog
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 1:18-25 Aankondiging van de geboorte van Joh...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 2:22-40 Toewijding van Jezus in de tempel
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 2:13-21 De geboorte van Jezus 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
0Shares