Nadat Hij de mensen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:

‘Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein.’

Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en zeiden:

‘Weet U dat de Farizeeën Uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ Hij antwoordde:

‘Elke plant die niet door Mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ Toen stelde Petrus de vraag:

‘Wilt U ons die uitspraak uitleggen?’ Jezus zei:

‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
0Shares