Daarop reageerden enkele schriftgeleerden en Farizeeën met een vraag:

‘Meester, we zouden graag een teken van U zien.’ Hij antwoordde:

‘Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 1:16-25 Het evangelie volgens Matteüs 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
0Shares