Daarop maakte Hij de steden waar bijna al Zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen:

‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 4:1-11 Jezus in de woestijn 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 1:1-15 Het evangelie volgens Matteüs 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 2:1-12 De vlucht voor Herodes en Archelaüs...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 2:13-23 De vlucht voor Herodes en Archelaü...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 4:12-25 Begin van Jezus' verkondiging 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
0Shares