Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei:

‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ Hij ging naar de tempel, waar Hij de handelaars begon weg te jagen, terwijl Hij hun toevoegde:

‘Er staat geschreven:

“Mijn huis moet een huis van gebed zijn, “maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ Dagelijks gaf Hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden Hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan Zijn lippen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
0Shares