Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat Zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die Hem hoorden stonden versteld van Zijn inzicht en Zijn antwoorden. Toen Zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en Zijn moeder zei tegen Hem:

‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?’ Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en Zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
0Shares