Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van Mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en Mijn leerlingen zijn.

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in Mijn liefde:

je blijft in Mijn liefde als je je aan Mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn Mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag Ik jullie op:

heb elkaar lief.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares