Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van Mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en Mijn leerlingen zijn.

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in Mijn liefde:

je blijft in Mijn liefde als je je aan Mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn Mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag Ik jullie op:

heb elkaar lief.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 11:1-13 Het gebed
0Shares