Wie een van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:

je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:

je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit:

je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
0Shares