Wie jullie ontvangt ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.

Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen Zijn opdrachten had gegeven, trok Hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
0Shares