Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar Zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei:

‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar:

‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
0Shares