Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens Zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
0Shares