Jezus vroeg de mensen bij Zijn onderricht in de tempel:

‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'” David noemt Hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem. Tijdens Zijn onderricht zei Hij:

‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’ Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep Zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
0Shares