Onderweg zei Jezus tegen hen:

‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven:

“Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei daarop tegen Hem:

‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem:

‘Ik verzeker je:

deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, Mij driemaal verloochenen.’ Petrus zei:

‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares