Onderweg zei Jezus tegen hen:

‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven:

“Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei daarop tegen Hem:

‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem:

‘Ik verzeker je:

deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, Mij driemaal verloochenen.’ Petrus zei:

‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
0Shares