Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen:

‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei:

‘Ik verzeker jullie:

als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel. En wie in Mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op. Wie een van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
0Shares