Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren:

Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna–en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Toen er vanuit de steden mensen naar Hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde Hij deze gelijkenis:

‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe:

‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
0Shares