Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei:

‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
0Shares